Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla American Life Dil Okulları Anonim Şirketi (“American Life”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 

  1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, American Life tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 

 

  1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

 

Toplanan kişisel verileriniz, amaçlar ile sınırlı olarak, bunların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gereken ölçüde ve sınırlı olmak kaydıyla, veri işleme faaliyetimizde bize destek sunan hizmet sunuculara, American Life Dil Okulları AŞ ile franchise sözleşmesi yoluyla marka kullanım sözleşmesi yapmış olan diğer şubelere, yurt içinde veya yurt dışında bulunan güvenilir hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, yasal haklarımızın korunması ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla avukatlar ve/veya denetçiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli tüm tedbirler Şirket’imiz tarafından alınarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir:

 

 

III. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından şirket merkezimize gelerek hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istemeniz, elektronik ortamda başvuru formu, seviye tespit formu doldurmanız ya da e-posta yoluyla bilgi istemeniz, telefon araması ile iletişime geçmeniz, sosyal medya platformlarından iletişime geçmeniz, düzenlediğimiz kongre, seminer, ve toplantılarda bize kişisel bilgilerinizi vermeniz suretiyle açık rızanıza dayalı olarak toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

  1. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, sayfamızda yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu ’nu kullanarak iletebilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.