American LIFE Trabzon’da Dil Eğitimi

AmericanLIFE eğitmenleri Genel İngilizce ders materyallerini Lingua Folio’daki kriterleri gerçekleştirecek şekilde hazırlarlar. Bu kriterler Starter, A1-A2, B1-B2, C1-C2 seviyelerinde sınıflandırılmıştır. Her seviyedeki kriterler okuma, dinleme, yazma ve konuşma olarak dört gruba ayrılmıştır. Materyaller seçiminde öğrencilerin yaş grupları, ilgi alanları ve ihtiyaçları son derece önemlidir.

American LIFE Trabzon Genel İngilizce programları konuşma odaklıdır, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmesi öncelikli hedeftir. Dil bilgisi yapıları okuma ya da dinleme etkinliklerinde öğrenciye sunulur, hedeflenen kalıpları tanıması ve kullanması sağlanır. Dil bilgisi kurallarının öğrenci tarafından keşfedilmesine yardımcı olunur. En temel seviyeden başlayarak derslerde öğrencilerle İngilizce iletişim kurulur. Öğrencilerin ihtiyaçlarını ana dil kullanmadan ifade etmeleri konusunda teşvik edilmesi son derece önemlidir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN SİZİ ARAYALIM?