Kartal Yetişkinler için Kış Okulu İngilizce Kursu

İngilizce Öğrenmek

Ülkemizde anlıyorum ama konuşamıyorum diyen insan sayısı oldukça yüksektir. Okul hayatında verilen İngilizce eğitimleri genel olarak teorik anlamda verilmesi, uygulamaya dökülememesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca İngilizcenin gün geçtikçe evrenselleşmesi, insanları İngilizce öğrenmeye sevk etmektedir. İngilizce öğrenmek bazıları için hobi, bazıları için sosyalleşmenin gerekliliği, bazıları için ülkeye gelen turistlerle iletişim kurma aracı bazıları için ise zorunluluk olmaktadır. Türkiye’de nitelikli eleman arayan bütün firmalar İngilizce yabancı dil bilme şartı koşmaktadır. Günümüz şartlarında İngilizce bilmeyen insanlar iş bulmakta zorlanır hale gelmiştir. İngilizce öğrenmenin neredeyse zorunluluk haline gelmesi yabancı dil kurslarına olan ilginin artmasına neden olmaktadır. Kartal yetişkinler için kış okulu İngilizce kursu, gerek iş hayatında gerekse yoğunluk nedeni ile ertelenen İngilizce eğitimini kış sezonunda almak isteyen yetişkinler için açılmıştır.

İngilizce Kursu

Kartal Yetişkinler için Kış Okulu İngilizce Kursu

Kartal Yetişkinler için Kış Okulu İngilizce Kursu

Kartal yetişkinler için kış okulu İngilizce kursu, insanların geçmişteki yersiz ve boş korkularından sıyrılarak, İngilizce eğitiminde atılacak ilk adım konusunda yardımcı olmaktadır. İngilizce öğrenebilmek için öncelikle insanın kendisine güveni olması ve insan aklının başaramayacağı hiçbir şeyin olamayacağına inanmak gelmektedir. Öyle ki, İngilizce öylesine kolay bir dil ki ezberlenmediği sürece öğrenmemek için özel çaba sarf edilmesi gerekmektedir. İnsan İngilizce öğrenirken, sorduğu herhangi bir soru karşısında mantıklı bir cevap alma çabası içinde oluyorsa ezberlediğini anlamalıdır.

Yetişkinler için kış okulu

Kartal yetişkinler için kış okulu İngilizce kursu öğrenmeye odaklı eğitim vermektedir. Kış okulunda verilen İngilizce eğitim planı 3 aşamaya ayrılmaktadır. Verilen eğitim, A2 ve B1 seviyelerinde temel İngilizce becerileri, B1 ve C1 sevilerinde profesyonel iletişim, B1 ve C1 seviyelerinde İngilizce’ de tam hâkimiyet şeklindedir. Temel İngilizce becerilerinde amaç, evde, iş yerinde ve sosyal hayatta yeterli derecede İngilizce bilgisine sahip olmaktır. Bu sayede İngilizce konusunda oluşabilecek tüm durumlarla başa çıkılabilecektir. Profesyonel iletişim seviyesinde, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini uluslararası ve teknoloji alanında geliştirmek isteyenlere eğitim verilmektedir. Buradaki amaç, katılımcıların profesyonel anlamda İngilizce iletişim kurmalarını sağlamaktır. İngilizce’ de tam hakimiyet seviyesinde, ana dili İngilizce olan bir ülkede eğitim öğretim görmek isteyenlere yöneliktir. Buradaki amaç, akademik olarak yükselmek isteyen katılımcıların etkili şekilde iletişim kurmalarıdır.