KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Vermiş olduğunuz hizmetler hakkında bilgi almak amacıyla şirketinizle irtibat kurmaktayım. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince American Life Dil Okulları AŞ tarafından hazırlanan “Aydınlatma Metni” çerçevesinde kişisel verilerimin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Adım, soyadım, doğum tarihim, TC kimlik numaram, telefon numaram, elektronik posta adresim, seviye tespit sınav sonucum, okuduğum okul, bölüm ve sınıfım, çalışmakta olduğum işyerimle ilgili bilgilerimin, şirket içerisinde kayda alınan ses ve görüntülerin,

  • Ürün ve hizmetlerinizin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi ve bunlarla ilgili bilgi verilmesi kapsamında tarafımla telefon, sms ya da elektronik posta yoluyla iletişime geçilmesi,
  • Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünleriniz hakkında bilgilendirme,
  • Şirketinizce hazırlanan kampanyaların, eğitim ve hizmetlere ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması,
  • Bana özel hazırlamış olduğunuz fırsatlar hakkında bilgilendirme,
  • Ziyaretçileriniz ve öğrencilerinizin güvenliğini sağlama,
  • Uzaktan eğitim ya da karma eğitim programlarınız kapsamında yurtdışından hizmet alınan dijital eğitim platformlarına ulaşımımın sağlanması,

amaçlarıyla şirketiniz veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü ve kurumunuzca takdir edilecek süre boyunca saklanmasına, gereken iletişim faaliyetinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet alınan sms ve mailing firmalarıyla ve kayıtlarınızın saklandığı müşteri ilişkileri yazılımını yazan firmayla paylaşılmasına, tamamen özgür irademle hiçbir baskı altında kalmadan izin verdiğimi kabul ve beyan ediyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan şirketinizden bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, ahlak ve adaba aykırı verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve amacı dışında kullanılan verilerimle ilgili vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.