İngilizce Dolaylı ve Dolaysız Cümleler

İngilizce Dolaylı ve Dolaysız Cümleler

İngilizce Dolaylı ve Dolaysız Cümleler

İngilizcede dolaylı ve dolaysız cümleler, bu dili öğrenirken en çok kafa karışıklığı yaratan konulardan biridir. Kaliteli eğitim veren İngilizce kurslarında üzerinde önemle durulan İngilizce dolaylı ve dolaysız cümlelerin kapsamlı bir şekilde öğrenilmesi gerekir. İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmak ve konuşulanları anlam kargaşasına yol açmadan anlayıp yanıt verebilmek için İngilizce dolaylı ve dolaysız cümleler konusunda bazı hususlara dikkat etmek gerekir. İngilizce öğrenirken karşılaşılan en büyük zorluklardan biri olan dolaylı ve dolaysız cümleler İngilizcede direct ve indirect olarak adlandırılır. Bu cümleleri sorunsuz bir şekilde anlayıp İngilizce konuşurken günlük konuşma dilinde kullanabilmek için cümlelerin kuruluş mantığının anlaşılması gerekir.

İngilizce Dolaylı Cümleler

İngilizce indirect dolayı cümleler, birisinin söylediği cümlenin bir başka kişi tarafından aktarılması sırasında gündeme gelir. Bir başka deyişle başka birinin ağzından konuşmak kendi dil bilgimizde olduğu gibi İngilizcede de dolaylı anlatım olarak tanımlanabilir. Genellikle dolaylı anlatım denince İngilizce dolaylı cümleler daha rahat bir şekilde anlaşılabilmektedir. İngilizcede indirect yani dolaylı cümle kurulurken bazı kriterlere dikkat etmekte fayda vardır. Başka bir kişinin söylediği sözleri, yazı dilinde tırnak içine alarak aktarmak yerine konuşma dilinde daha pratik bir şekilde ifade etmeye yarayan cümle kalıbına İngilizce dolaylı cümleler denir.

İngilizce Dolaylı Cümle Örnekleri

İngilizcede dolaylı cümle kurmak için bir kişi konuşurken kurduğu cümleleri aslında başka birinin söylediği sözler üzerine kurmaktadır. İngilizce dolaylı cümle örneklerini geniş bir kapsamda ele almak mümkündür ancak bilinen en iyi örnek şu şekildedir:

  • Ali said that he loved that town.
  • Ali bu şehri sevdiğini söyledi

Görüldüğü üzere İngilizcede Ali’nin ağzından konuşurken yanı onun söylemiş olduğu bir ifadeyi başka birine aktarırken dolaylı cümle yapısı kurulmaktadır. Son derece basit bir mantığı bulunan İngilizce dolaylı cümle yapıları günlük konuşma dilinde de sık sık kullanılmaktadır.

İngilizce Dolaysız Cümleler

İngilizce direct dolaysız cümleler de zaman zaman öğrencilerde kafa karışıklığı yaratabilen bir konudur. Dolaysız cümle, temelde bir kişinin konuştuğu cümlelerin aynısını aktarmayı amaçlamaktadır. Bir söz, sözü söyleyen kişinin ağzından çıktığı gibi aynı şekilde ifade edildiğinde bu İngilizcede direct yani dolaysız cümle olur.

İngilizce Dolaysız Cümle Örnekleri

İngilizcede dolaysız cümle kurmak için kişini söylediği sözün yazı dilinde tırnak içine alınmış gibi aktarılması gerekir. Bu mantıkla bakıldığında yine Ali ve şehir sevgisi üzerinden gidilen örnekte İngilizcede dolaysız cümle şu şekilde kurulmaktadır:

  • Ali said “I love this town.”
  • Ali “Ben bu şehri severim.” dedi.

Görüldüğü gibi İngilizcede dolaysız cümle yapılarında sanki tırnak içinde bir ifade varmış gibi konuşma dilinde aktarım yapılması gerekir. Bir başka deyişle kişini kurduğu cümle doğrudan onun ağzından çıktığı gibi başkasına ifade edilmelidir. İngilizcede dolaylı ve dolaysız cümle ayrımı pratik yaptıkça ve işin mantığını anladıkça sorunsuz bir şekilde öğrenilip günlük konuşma dilinde sık sık kullanılabilir. Bununla birlikte İngilizcede dolaysız cümle kurulduğunda cümle yapısı iki farklı şekle ayrılır bunlar ana cümle (main clause) ve yan cümle (subordinate clause) olarak tanımlanmaktadır.

Olumlu Olumsuz Cümleler

İngilizcede olumlu olumsuz cümle yapısı da öğrencilerin sık sık karıştırdığı bir konudur. Direct ve indirect yani dolaylı ve dolaysız cümleler ile bağlantılı olan bu yapılarda iki unsura bağlı olarak dört çeşit dolaysız cümle kurulabilir. Aktarım sırasında ana cümlede indirect object varsa indirecte çevrilirken say fiili tell fiiline dönüşme kuralına dikkat edilmelidir. Bununla birlikte İngilizce dolaylı ve dolaysız cümleler konusunda mutlaka sık sık pratik yapılmalıdır.

American Life Dil Kursları olarak sizlerin İngilizce eğitiminde paye sahibi olmak, bizler için keyifli bir yolculuk olacaktır.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Platformunuzu seçin ve paylaşın.
İngilizce Dolaylı ve Dolaysız Cümleler Hakkında Detaylı Bilgi Alın
Benzer Makaleler
Bir Yorum Yazın