American LIFE Dil Okulları A. Ş. Telif Hakları

1. Bu web sitesi, bazı bilgilerin ve hizmetlerin sağlanması amacıyla AmericanLIFE Language Institute. (buradan sonra “AmericanLIFE” olarak anılacaktır) tarafından kurulmuştur. Web sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki Web Sitesi Hizmet Sözleşmesini dikkatli bir şekilde okuyunuz. Yirmi (20) yaşında veya daha küçük olan kullanıcılar için Sözleşmeyi okurken bir kanuni vasi bulunması gereklidir. Hukuk müşaviriniz bu Sözleşmede bulunan herhangi bir madde veya politikayı kabul etmiyorsa lütfen web sitesini kullanmayı derhal sona erdiriniz. Kullanıcının AmericanLIFE web sitesini kullanmaya devam etmesi, kullanıcının ve kanuni vasisinin Web Sitesi Hizmet Sözleşmesinde içerilen bütün politikalar, beyanat ve içeriği kabul ettiği anlamına gelecektir. AmericanLIFE bu Sözleşmenin herhangi bir içeriğini herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Siz veya kanuni vasiniz yapılan değişiklikleri kabul etmiyorsanız, lütfen AmericanLIFE web sitesinde bulunan bilgileri veya hizmetleri kullanmaktan derhal sakınınız.

2. Bu web sitesinde sunulan bütün bilgiler ve hizmetler (sınırlı kalmamak kaydıyla yazılı metinler, uygulamalar, yazılımlar, müzikler, sesler, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, web sitesi formatı, web sitesi düzenlemeleri ve diğer her çeşit bilgi dahil olmak üzere) AmericanLIFE’a ve hak sahiplerine aittir ve ilgili mülkiyet, telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer kanunlar kapsamında korunmaktadırlar. AmericanLIFE’ın yazılı izni olmadan yukarıda sözü edilen bilgilerin çoğaltılması, dağıtılması, uyarlanması, düzenlenmesi, kamuya açık bir şekilde yayınlanması, kamuya açık bir şekilde iletilmesi, aktarılması, kiralanması, satılması veya yasadışı kullanımı yasaktır. Bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi durumunda, ihlal eden kişi bütün yasal yükümlülüğü üstlenecektir ve AmericanLIFE diğer yasal işlemlere başlama hakkını saklı tutar.

3. AmericanLIFE’ın web sitesi aracılığıyla sağlanan yazılımların yüklenmesi ve/veya kurulması yazılımın kendisine ait Lisans Sözleşmesi tarafından kısıtlanmıştır. Lisans Sözleşmesinde bulunan herhangi bir beyanat, kısıtlama veya içeriği kabul etmemeniz durumunda yazılımı yüklemeyiniz, kurmayınız veya kullanmayınız. Yazılımı diğer sunuculara veya medya formatlarında kopyalamayınız. Yazılım üzerinde yapılacak olan bütün değişiklikler, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya tersine çevirme ve ayrıca yazılımla ilgili ticari markaların, logoların veya dikkat notlarının çıkartılması veya değiştirilmesi kanunlarca yasaklanmıştır.

4. AmericanLIFE web sitesi tarafından sağlanmakta olan bütün hizmetler ve bilgiler kanunlar tarafından korunmaktadır. Aşağıda verilmiş olan web sitesi kullanım davranışları kanunlar tarafından yasaklanmıştır:
(1) AmericanLIFE web sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetler ve bilgilerin kullanılmasıyla yasadışı davranışlar veya aktiviteleri teşvik etmek veya katılmak.
(2) Herhangi bir AmericanLIFE web sitesi hizmeti veya sunucu bağlantısına müdahalede bulunmak veya kesintiye uğratmak.
(3) AmericanLIFE internet hizmetlerinden kar sağlamak veya satış yapmak üzere AmericanLIFE web sitesine bağlantılar oluşturmak.
(4) AmericanLIFE web sitesine ilişkin olarak yanlış yönlendirici veya aldatıcı reklam veya promosyon bilgilerinin gönderilmesi, iletilmesi veya dağıtılması.
(5) Diğer şahısların yasal haklarını ihlal etme potansiyeline sahip olan bilgilerin iletilmesi.
(6) Herhangi bir yasadışı bilginin iletilmesi, yasadışı aktivitelerin teşvik edilmesi veya diğer şahısların yasadışı aktivitelerine yardım veya yardakçılık edilmesi.
(7) Mevcut yurtiçi veya uluslararası kanunlar kapsamında içeriğinin veya aktarılmasının yasadışı olan bilgilerin iletilmesi.
(8) Kötü niyetli, yakışıksız, kanunları ihlal eden, tehditler, müdahale, iftira, kaba, müstehcen, kışkırtıcı düşmanlık veya diğer aleyhte iletişim içeren diğer biçimlere sahip bilgilerin (sınırlı kalmamak kaydıyla metin, mesaj, resim, dosya, bağlantı, yazılım veya diğer bilgi biçimleri dahil olmak üzere) iletilmesi.
AmericanLIFE, web sitesi içerisinde uygunsuz veya yersiz olduğunu düşündüğü kelimeleri, materyalleri veya içeriği silme hakkına sahiptir.

5. AmericanLIFE web sitesi aracılığıyla bilgileri veya hizmetleri kullanma niyetinde olan ve web sitesinde kendi kişisel bilgilerini ileten veya kaydeden kişiler kişisel bilgilerinin gerçekliğini garanti edecektir. Herhangi bir yanlış veya sahte bilginin bulunması durumunda, kişinin kendisi yasal yükümlülükleri üstlenecektir. AmericanLIFE, bütün kaydedilmiş veya aktarılmış kişisel bilgileri kendi Gizlilik Politikasına göre kullanmaktadır. AmericanLIFE, aşağıdaki durumlardan biri meydana gelmedikçe veya ilgili Web Sitesi Hizmet Sözleşmesi veya gizlilik politikası istisnayı gerektirmedikçe her bir ilgili kullanıcının yasal izni olmadan diğer kişilere veya genele isimleri, adresleri, e-mail adreslerini ve/veya diğer korunan kişisel bilgileri açıklamayacaktır.
(1) Kanun tarafından gerekmesi durumunda.
(2) Kanunun uygulanması amacıyla herhangi bir yasal veya hükümet yetkisinin talep etmesi durumunda.
(3) Ame